Michael Tsao

19 - 20 Czerwca 2020 | Łódź

Michael Tsao

[ Tajwan ]

  • Założyciel centrum CEREC Asia i kliniki stomatologicznej Sweet Space
  • Beta tester firmy Dentsply Sirona w zakresie technologii CAD/CAM stosowanej w gabinecie stomatologicznym
  • Prezydent Tajwańskiego Stowarzyszenia Stomatologii Cyfrowej (Taiwan Digital Dentistry Association)
- Key opinion leader (KOL) firmy Dentsply Sirona
  • Międzynarodowy wykładowca firmy VITA
  • Dyplom ukończenia kursu implantologicznego Harvard Dental Implant Course
  • Były dyrektor Wspólnej Komisji Międzynarodowej (Joint Commission International)
  • Certyfikowany trener ISCD
  • Lekarz dentysta, Krajowy Uniwersytet Yang-Ming


Michael Tsao jest założycielem CEREC Asia Training Center, jedynego afiliowanego przez Dentsply-Sirona ośrodka szkoleniowego w Azji. Michael jest beta-testerem firmy CEREC, a jednocześnie on i jego cały zespół dentystów to prawdziwi pasjonaci stomatologii cyfrowej i jaj nauczania. CEREC Asia zajmuje się głównie edukacją w zakresie technik klinicznych i oferuje warsztaty praktyczne z tego zakresu. W 100 kursach praktycznych zorganizowanych w ciągu ostatnich 2 lat wzięło udział ponad 1000 przedstawicieli zawodów stomatologicznych.

Dr Tsao jest również właścicielem kliniki stomatologicznej Sweet Space, w której do dyspozycji jego zespołu, w którym jest 5 techników dentystycznych, dostępnych jest 15 urządzeń CEREC Omnicams, 15 jednostek frezujących MCXL, 2 jednostki MCX5 oraz 8 pieców do wypalania ceramiki, w tym 3 piece Speedfires. Klinika jest ponadto wyposażona w aparaty tomograficzne Galileos CT oraz Orthophos CT, wykorzystywane rutynowo z wirtualnym łukiem twarzowym SICAT do wykonywania prac pełnołukowych. Klinika Sweet Space posiada 10 unitów i wykonuje około 450 prac CEREC miesięcznie. W roku 2017 dr Tsao osadził osobiście ponad 1500 indywidualnie wykonanych prac w systemie CEREC.

Pasja dr. Tsao związana ze stomatologią cyfrową wynika z jego pragnienia stałego poszerzania wiedzy, a cele przyświecające centrum CEREC Asia można scharakteryzować w prosty sposób: uczyć się, rozwijać wiedzę i dzielić nią z innymi.

[ Funkcja i estetyka w cyfrowym świecie ]

19 - 20 Czerwca 2020 | Łódź