Mariano Rocabado

8 - 10 Marca 2019 | Łódź

Tematy:

1. Znaczenie tomografii wysokiej rozdzielczości w diagnostyce zaburzeń czaszki i kręgosłupa w odcinku dźwigacza, obrotnika i C3 oraz progresji patologii stawów skroniowo-żuchwowych i bólu czaszkowo-twarzowego. Stopień rotacji kręgów.

2. Okluzja. Trójstronna relacja między czaszką a kręgosłupem, czaszką a żuchwą i centralną okluzją.

Mariano Rocabado

[ Chille ]

Tytuł:

Doktor fizjoterapii
Certyfikat OMT – Chile

Stopnie naukowe:

Profesor University of Chile
Dental School
Profesor
Universidad Andrés Bello
Facultad de Ciencias de la Rehabilitación
Adiunkt, University St. Augustine U.S.A.

Obecnie:

 • Dziekan Faculty of Rehabilitation Sciences, University Andres Bello, Santiago, Chile.
 • Profesor biomechaniki głowy i szyi. Program podyplomowy, Faculty of Rehabilitation Sciences, University Andres Bello, Santiago, Chile.
 • Dyrektor CEDIME (Centro de Estudios de las Disfunciones Músculo Esqueléticas).
 • Program terapii manualnej dla pracowników ochrony zdrowia. Program bólu głowy, szyi i twarzy dla pracowników ochrony zdrowia jamy ustnej.
  Dyrektor Rocabado Institute (Instituto Rocabado Ciencias Biomédicas y de la salud) rocabado.cl

Autor:

 • Principios de Kinesiología en Cirugía Ortognática (CEDIME, Centro de Estudios de las Disfunciones Musculoesqueléticas) INTEGRAMEDICA, Santiago, Chile.
 • Atlas kliniczny 1, Fizjologia stawów maziówkowych – mapa bólu stawów skroniowo-żuchwowych, CEDIME marianorocabado@vtr.net,
 • Atlas kliniczny 2, Zgodność pomiędzy czaszką, szyją i żuchwą, praktyczne podejście kliniczne, CEDIME marianorocabado@vtr.net,

Edukacja:

CZŁONEK KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH AKADEMII NAUKOWYCH:

 • Honorowy członek American Academy of Orofacial Pain.
 • Honorowy członek American Academy of Craniofacial Pain.
 • American Academy of Cranio Mandibular Disorders and Orofacial Pain.
 • Członek założyciel i były przewodniczący Chilean Academy of Craniomandibular Disorders and Facial Pain.
 • Założyciel i honorowy członek Brazilean Academy of Craniomandibular, Craniocervical Disorders and Facial Pain.
 • Członek założyciel i były przewodniczący Iberian Latin American Academy of Head Neck and Facial Pain.
 • Członek założyciel Italian Craniomandibular and Orofacial Pain Academy.
 • Italian Academy of Craniomandibular Disorders and Orofacial Pain (SIDO).
 • Honorowy członek Argentinean Association of Physiatry and Kinesiology.
 • Honorowy członek Colombian Physical Therapy Association.
 • Honorowy członek Chilean Orthodontic Society.
 • Chilean Physical Therapy Association.
 • Członek American Academy of ORTHOPAEDIC MANUAL THERAPY.
 • Certyfikat specjalisty Orthopeadic and Traumatology of the Physical Therapy Association of Chile.
 • Opiekun Norwegian Manual Therapy Group.

CZŁONEK KOMITETÓW REDAKCYJNYCH:

 • Journal CRANIO for Craniomandibular practice, Chattanooga, USA.
 • Journal Orthopaedic Manual Therapy, Churchill Livingston.

NAGRODY:

 • Nagroda „Vitae et Scientia”, przyznana przez Faculty Board of Heath, University International SEK, czerwiec 2010.
 • National Award of the Chilean Physical Therapy Association, Dr Luis Bisquertt, maj 2012.

[ Funkcja i estetyka w cyfrowym świecie ]

8 - 10 Marca 2019 | Łódź