Łukasz Lassmann

8 - 10 Marca 2019 | Łódź

Łukasz Lassmann

[ Polska ]

Łukasz Lassmann jest współzałożycielem kliniki Dental Sense i szefem zespołu medycznego. Jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz International Congress of Oral Implantologists. Od początku swojej drogi zawodowej specjalizuje się w stomatologii estetycznej, protetyce oraz kompleksowej rekonstrukcji zgryzu.
Większość czasu poświęca na doskonalenie nowoczesnych metod leczenia, uczestnicząc w licznych kursach międzynarodowych (Univeristy of North Carolina, USA; University of California Los Angeles, USA; Mediterranean Prosthodontic Institute, Spain; Dental Practice of Mykhaylyuk, Ukraine).
Szczególny nacisk kładzie na minimalnie inwazyjne techniki leczenia, pozwalające zachować jak najwięcej tkanek zęba. Dlatego większość prac wykonuje przy użyciu mikroskopu. Zastosowanie innowacyjnej metody cyfrowego projektowania usmiechu Digital Smile Design oraz wiedza w zakresie diagnostyki stawów skroniowo-żuchwowych pozwalają mu na perfekcyjne zaplanowanie leczenia. Jego pracowitość i pasja widoczne są w uśmiechach pacjentów, które fotografuje z nie mniejszym zaangażowaniem.

1. Odbudowa całych łuków zębowych – protetyczno-chirurgiczna współpraca zespołowa w cyfrowym świecie

Zarys wykładu:

 

Interdyscyplinarna współpraca między dentystami to podstawa przy egzekwowaniu kompleksowych planów leczenia. W dwóch podzielonych wykładach przedstawiona zostanie współpraca między protetykiem i chirurgiem obejmująca planowanie funkcjonalnej okluzji z uwzględniem wzajemnych relacji między centralną okluzją, centralną relacją stawu skroniowo żuchwowego i pierwszych kręgów szyjnych a także planowanie implantoprotetyczne z uwzgledniem zasady 3A2B oraz techniki augumentacji ze szczególnym uwzgledniem bloków kostnych.

[ Funkcja i estetyka w cyfrowym świecie ]

8 - 10 Marca 2019 | Łódź