Krzysztof Chmielewski

8 - 10 Marca 2019 | Łódź

Krzysztof Chmielewski

[ Polska ]

Lekarz dentysta, specjalista w zakresie implantologii, sterowanej regeneracji kości i stomatologii
estetycznej.

 • Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku w 1993 roku.
 • Od 1996 roku prowadzi własną praktykę dentystyczną skupioną na leczeniu estetycznym i
  implantologii.
 • Ukończył studia podyplomowe uzyskując tytuł “Master of Science in Oral Implantology” na
  Uniwersytecie im. W.Goethego we Frankfurcie.
 • Absolwent Centrum Edukacyjnego Dr John’a Koisa w Seattle.
 • Wykładowca wizytujący na Uniwersytecie im. W.Goethego we Frankfurcie nad Menem
  (Programy Curriculum i Master of Science).
 • Autor webinarów dla DentalTown i Dental XP w USA
 • Międzynarodowy wykładowca z zakresu implantologii, protokołów cyfrowych i nawigacji
  komputerowej, stomatologii estetycznej i fotografii dentystycznej.
 • Autor i współautor wielu artytkułów I książek (ITI Treatment Guide – Quintessence 2018,
  Dental Photography – Quintessence 2016, Guided Surgery – Essence Collection 2018)
 • Certyfikowany Instruktor coDiagnostiX™ programu do planowania i wykonywania szablonów
  do nawigacji komputerowej.
 • Właściciel Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej „SmileClinic” w Gdańsku i
  laboratorium technik cyfrowych w stomatologii.
 • Właściciel Centrum Planowania Implantologicznego i Druku 3D „Dental Print 3D”
 • Współtwórca platformy www.dentalphotomaster.com dedykowanej nauce fotografii
  dentystycznej online
 • Fotograf i filmowiec współpracujący z Discovery Channel.
 • Członek Aktywny i współzałożyciel Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej
 • Członek Amerykańskiej Akademii Stomatologii Kosmetycznej
 • Członek aktywny “Fellow” International Team for Implantology (ITI)

1. Nawigacja komputerowa w implantologii - czynniki ryzyka

Zarys wykładu:

 

Nawigacja komputerowa jest narzędziem, które umożliwia bardzo precyzyjne wprowadzenie implantów na podstawie wykonanego planu. Jednak aby uzyskać wysoką precyzję konieczne jest spełnienie szeregu warunków i posiadanie szerszej wiedzy na temat procesu planowania, technologii wykonywania szablonów oraz samego przeprowadzenia zabiegu.

W trakcie wykładu autor zaprezentuje protokoły postępowania aby uzyskać najwyższą precyzję wykonywanych zabiegów implantologicznych. Dr Krzysztof Chmielewski w swojej Klinice wykonuje wszystkie zabieg implantologiczne w nawigacji komputerowej.

[ Funkcja i estetyka w cyfrowym świecie ]

8 - 10 Marca 2019 | Łódź