Javier Vasquez

8 - 10 Marca 2019 | Łódź

Javier Vasquez

[ Stany Zjednoczone ]

Dr Javier Vasquez jest naukowcem, autorem idei Biofunkcjonalnej Dynamicznej Okluzji – innego spojrzenia na okluzję. Przeszedł on szkolenia z zakresu wszelkich tematów dotyczących fizjologii i okluzji w obrębie różnych akademii okluzji na całym świecie.

Ostatnich 10 lat poświęcił na kształcenie dentystów na całym świecie poprzez swoje wykłady i indywidualne konsultacje. Jest właścicielem centrum szkoleniowego w Miami, gdzie prowadzi kursy dla dentystów dotyczące różnych tematów związanych z fizjologią i okluzją.

Jest także liderem opinii dla ważnych firm na całym świecie. Pionier i lider opinii dla SICAT Function – nowej technologii firmy Sirona, która integruje wyniki badania CT, wyciski cyfrowe o wysokiej rozdzielczości i zapis śladu ruchów żuchwy JAW Tracking w czasie rzeczywistym.

Ta technologia pozwoliła na zmianę wielu dogmatów dotyczących okluzji i fizjologii dróg oddechowych, kręgosłupa szyjnego oraz struktur czaszkowo-szyjnych.

Dr Vasquez opublikował w wielu czasopismach liczne artykuły dotyczące tematu Dynamiki Biofunkcjonalnej i fizjologii okluzji. Zachęca on lekarzy do wykorzystywania tej technologii w celu wizualizacji, jak wiele dogmatów powstałych w odniesieniu do okluzji uległo zmianie. Przedstawia to z innej perspektywy.

Jest krajowym i międzynarodowym wykładowcą w dziedzinie dynamiki czaszkowo-szyjnej, stabilizacji czaszkowo-żuchwowej i estetyki.

Przez wiele lat działał w obszarze prac laboratoryjnych, tworząc specjalistyczną pracownię protetyczną dla lekarzy, którzy podzielają jego poglądy na temat okluzji i funkcji. Przeprowadza i planuje zabiegi pełnej odbudowy łuków zębowych, a także wspiera lekarzy w prowadzeniu przypadków od fazy diagnostycznej, konsultując ich na każdym etapie aż do oddania prac, ostatecznych szczegółów, korekt i koronoplastyki.

Jest członkiem rozpoznawalnej na świecie, wyjątkowej grupy Oral Design International i jest jednym z 4 dentystów na całym świecie, należących do tej organizacji.

1. Wprowadzenie do idei Biofunkcjonalnej Dynamicznej Okluzji

Zarys wykładu:


Przez lata ludzie próbowali przeprowadzać analizę funkcji na podstawie sztucznych ruchów albo przeprowadzając siłowe manipulacje, wierząc w ruch zawiasowy z rotacją wokół osi.

 

W rzeczywistości organiczne ruchy stanowią kompensacyjną reakcję między dołem stawowym i wyniosłością wyrostka kłykciowego w wyniku dynamiki kręgosłupa, tak więc wyrostek kłykciowy nie stanowi jedynego ruchomego elementu w tym układzie czynnościowym. Po przeprowadzeniu setek badań kinematycznych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi do śledzenia żuchwy, pozwalających na wizualizację CBCT w ruchu, możemy stwierdzić, że wiele zjawisk, które przyjęto jako dogmat, to unikatowe ruchy, charakterystyczne dla danej osoby. Idea Biofunkcjonalnej Dynamiki łączy w sobie w równym stopniu założenia prawa profesora dr. Mariano Rocabado oraz fizjologiczną wiedzę na temat równowagi mięśniowej, dekompresji stawowej i stabilizacji zwarcia.

 

W tej części wykładu omówione zostaną także różne czynniki, które wpływają na trajektorie żuchwy, przy uwzględnieniu zaburzeń wewnątrzstawowych, problemów związanych z postawą ciała, brakiem harmonii mięśniowej, asymetrii twarzy i przeszkód zwarciowych.

2. Gromadzenie danych 3D i integracja – od uśmiechu tworzonego na podstawie analizy twarzy po ruchy i dynamikę w czasie rzeczywistym

Zarys wykładu:

 

Podczas tego wykładu omówione zostaną najbardziej zaawansowane technologie w stomatologii, z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania do planowania 3D na różnych fazach leczenia stomatologicznego, od stomatologii odtwórczej przez ortodoncję, do implantologii stomatologicznej, zgodnie z zasadami i protokołami Biofunkcjonalnej Dynamicznej Okluzji oraz harmonią twarzy.

[ Funkcja i estetyka w cyfrowym świecie ]

8 - 10 Marca 2019 | Łódź