Jacobo Somoza

8 - 10 Marca 2019 | Łódź

Jacobo Somoza

[ Hiszpania ]

Tytuł lekarza stomatologii uzyskał w “Instituto Superior das Ciencias da Saude – Norte” w Porto w Portugali.
Specjalista stomatologii estetycznej. Wydział Stomatologii na Uniwersytecie Complutense w Madrycie.
Wykładowca kursów klinicznych z zakresu implantologii na Autonomicznym Uniwersytecie w Madrycie.
Dyrektor Jacobo Somoza Institute.

Członek różnych towarzystw naukowych, takich jak:
Hiszpańskie Towarzystwo Stomatologiczne (SEPES) oraz Hiszpańskie Towarzystwo Snu (SES)
Wykładowa na arenie krajowej i międzynarodowej w zakresie stomatologii cyfrowej, estetyki i implantologii.

1. Stomatologia cyfrowa oparta na analizie twarzy

Zarys wykładu:


Stomatologię interdyscyplinarną możemy zrozumieć tylko pod warunkiem ogólnego planowania w oparciu o twarz. Przedstawimy klasyczne błędy w analizie twarzy oraz pokażemy, jak dzięki protokołom opracowanym przez Jacobo Somoza Institute możemy zintegrować w przewidywalny i powtarzalny sposób wszystkie obszary stomatologii: estetykę, ortodoncję, implantologię itd.

 

Pokażemy niektóre z naszych najnowszych rozwiązań, które pozwalają nam na integrację tych wszystkich dyscyplin i umożliwiają na lepszą i szybszą diagnostykę i leczenie przy mniejszej liczbie wizyt.

2. Chirurgia implantologiczna i odbudowa uzębienia w oparciu o analizę twarzy

Zarys wykładu:

 

Zabiegi chirurgiczne planowaliśmy i prowadziliśmy najpierw w zależności od dostępności kości, później w oparciu o plan protetyczny, dochodząc wreszcie do wytycznych biologicznych (odległości między implantami, pozycja 3D itp.) oraz implantologii 4D, gdzie czwartym wymiarem jest czas.

 

Jesteśmy przekonani, że dziś to nie wystarczy, ponieważ stomatologia cyfrowa pozwala nam na integrację leczenia z twarzą pacjenta w przewidywalny sposób, co nie jest możliwe przy postępowaniu analogowym.

 

Omówimy nasze protokoły planowania i zabiegi oparte na analizie twarzy oraz nasz protokół odbudowy implantologicznej podczas 3 wizyt.

3. Protokół NIM – Natural Integration and Movement (Naturalna Integracja i Ruchy)

Zarys wykładu:

 

Omówimy i wyjaśnimy nasz protokół NIM, który łączy wszystko to, co nowe w stomatologii cyfrowej.

 • Naturalność oznacza:
  • naturalną anatomię
  • naturalną fizjonomię
  • naturalne ruchy twarzy i szczęk,
  • bez ruchów sztucznych, bez ruchów narzuconych przez artykulator
 • Integracja oznacza:
  • leczenie multidyscyplinarne
  • integrację całego procesu planowania i leczenia z twarzą
  • dopasowywanie danych z nagrań wideo, z badania skanerem wewnątrzustnym, skanerem twarzy oraz CBCT
 • Ruchy oznaczają:
  • ruchy twarzy – nie zawsze są one symetryczne
  • realistyczne ruchy szczęk
  • przesuwanie zębów – set-up; leczenie ortodontyczne

[ Funkcja i estetyka w cyfrowym świecie ]

8 - 10 Marca 2019 | Łódź