Florin Cofar

8 - 10 Marca 2019 | Łódź

Florin Cofar

[ Rumunia ]

Dr Florin Cofar studiował na University of Victor Babes w Timisoara, gdzie w 2007 r. uzyskał tytuł lekarza dentysty. Jest w trakcie studiów podyplomowych w NYU College of Dentistry, uczęszcza także do Harvard Business School.

Specjalizuje się w estetycznej stomatologii interdyscyplinarnej, blisko współpracując z innymi uznanymi dentystami z tej dziedziny, takimi jak Christian Coachman, Eric van Dooren i Paulo Kano.

Jest międzynarodowym wykładowcą w zakresie estetyki stomatologicznej, stomatologii cyfrowej i projektowania uśmiechu. Wykładał w ponad 30 krajach, w tym w ramach powszechnie uznanych akademii, takich jak American Academy of Cosmetic Dentistry i Brazilian Academy of Cosmetic Dentistry.

Lider opinii dla kilku z cieszących się największym uznaniem firm z tej branży: Ivoclar, MIS, DSD.

Jest znany ze swoich nagrań wideo dotyczących stomatologii – niektóre z jego filmów należą do najbardziej popularnych w tej dziedzinie.

Obecnie prowadzi wykłady na całym świecie i praktykuje stomatologię we własnym gabinecie w Timisoara w Rumunii.

1. Geometria piękna

Zarys wykładu:
Era cyfrowa: jak umieścić wszystko w kontekście.
Jak dochodzi do cyfryzacji różnych dziedzin, dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób wpłynie to na nas. Podstawy projektowania uśmiechu z perspektywy klinicznej.
Wykorzystywanie CAD-CAM w celu kopiowania naturalnej budowy morfologicznej, integracji estetyki twarzy i zwiększenia możliwości kopiowania przez CAD-CAM

2. Architektura leczenia i integracja interdyscyplinarna

Zarys wykładu:
Cyfrowe synapsy – integracja ortodoncji i chirurgii – dzisiejsze możliwości.
Stosowanie różnych szablonów: szablonów chirurgicznych, szablonów tkankowych, szablonów do preparacji, szablonów przesunięć ortodontycznych dla uzyskania przewidywalności w scenariuszach interdyscyplinarnych.

[ Funkcja i estetyka w cyfrowym świecie ]

8 - 10 Marca 2019 | Łódź